Conexio

Våra produkter

UnRisk® är ett nytt och unikt koncept som fokuserar på den enskilda exponeringen. Långsiktighet och stabilitet byggs genom att premier och villkor sätts i relation till den reella exponeringen. Läs mer.

Ett stort affärsområde för Conexio är energibolag. UnRisk® Energy är marknadens enda produkt som tar ett helhetsgrepp om ett energiproducerande företags totala riskbild. Läs mer.