Conexio

Conexio

 

UnRisk® your business

Det finns inga genvägar till att bygga långsiktiga och stabila försäkringsprogram. Det är inte bara kunskapen om, och förståelsen för, den globala försäkringsmarknaden som kännetecknar en framgångsrik riskhantering. Försäkringstagarens verksamhet, marknadstrender, geografi och ekonomi spelar en minst lika viktigt roll. Utan den djupa förståelsen för varje enskild och unik försäkringstagare kan aldrig ett komplett och effektivt försäkringsprogram byggas upp.

 

Conexios nytänkande och effektiva hantering av klientens risksituation har redan givit många företag och industrier möjligheten och tryggheten att veta att deras exponering för en storskada är minimal. Skulle ändå katastrofen vara ett faktum - finns marknadens bästa hjälp redo att inställa sig för att inte bara ersätta skadad egendom och förlorade intäkter, utan att även se till att verksamheten kommer på fötter och återhämtar sig.

 

Genom vårt medlemskap i Howden One har vi möjlighet att erbjuda den expertis och support globala klienter ska förvänta sig att få genom dagens försäkringsmarknad.

 

Detta kallar vi UnRisk®.