Conexio

Howden One

 
För alla försäkringstagare som har en internationell verksamhet är det mycket viktigt att samarbeta med en mäklare som har möjlighet att stödja dem även i den lokala verksamheten samt inte minst i internationella compliancefrågor. Att, som internationell aktör, vara compliant i de länder man verkar i blir en allt viktigare fråga för de flesta bolag. Genom vårt internationella nätverk kan vi stödja våra kunder i dessa frågor och sätta upp ett internationellt försäkringsprogram som beaktar alla dessa aspekter.