Conexio

Klagomål


Eventuella klagomål hanteras av Klagomålsansvarig. Skriftlig framställan görs snarast till:

Conexio AB
Klagomålsansvarig
Box 24205
104 51 Stockholm