Conexio

Kontakt

 

Huvudkontor Stockholm
Box 24205
104 51 Stockholm
Sweden

 

Kontor Växjö
Besöksadress:
Kungsgatan 13B, Växjö
Besöksadress:
Grev Turegatan 3, Stockholm
Telefon: +46 (0)10 209 88 50
info@conexio.se
 

 

Personal

 

     

Andreas Albihn

Senior Insurance Broker

Mobil:
+46 708 495 360
E-post:
andreas.albihn@conexio.se

 

Licensierad sakförsäkringsförmedlare hos InsureSec.

Johan Spijk

Insurance Broker

Mobil:
+46 708 299 360
E-post:
johan.spijk@conexio.se

 

Licensierad sakförsäkringsförmedlare hos InsureSec.

Jimmy Månsson

Insurance Broker

Mobil:
+46 708 392 470
E-post:
jimmy.mansson@conexio.se

 

Licensierad sakförsäkringsförmedlare hos InsureSec.

Katarina Albihn

Office Manager

Mobil:
+46 734 320 516
E-post:
katarina.albihn@conexio.se

Joel Spijk

Client Coordinator

Mobil:
+46 708 446 360
E-post:
joel.spijk@conexio.se