Conexio

Om Conexio


Idén bakom företaget

Grunden till Conexio lades redan 2002 då Andreas Albihn (nuvarande ägare) noterade en obalans mellan riskexponering och premiefördelning på den svenska försäkringsmarknaden. Metoder och strategier som syftade till att kunna applicera en mer effektiv och relevant avkastning på exponerat kapital började ta form.


Nästan omedelbart kom resultaten. De försäkringstagare som aktivt arbetade med en risk management-strategi och hade utvecklat en sund hantering av de exponeringar deras verksamhet stod inför kunde åtnjuta bra kapacitet, breda villkor och stabila premier.


Alltsedan denna tid har varje enskild klients unika riskprofil och verksamhet varit central i Conexios arbete. Vi har utarbetat en kultur där engagemanget och den djupa kunskapen alltid genererar en tydligare conexio (latin = "slutsats").