Conexio


Tillsyn och registrering


Tillsyn

Conexio står under tillsyn av Svenska Finansinspektionen. För att bekräfta aktuellt och giltigt tillstånd, vänligen besök Finansinspektionens hemsida.


Registrering

För att bekräfta registrering av Conexio som försäkringsförmedlarbolag, vänligen besök Bolagsverkets hemsida.