Conexio

UnRisk®


UnRisk® är en arbetsmetodik som styrs av en vision och strategi om att både försäkringstagare och försäkringsgivare gynnas av att de verkliga riskerna och exponeringarna som finns, både identifieras och kalkyleras. Metodiken har en stark övertygelse om att premier måste tas ut baserat på enskild risk för att vi ska få ett stabilt försäkringsklimat som ger försäkringsgivarna en långsiktigt rimlig avkastning på exponerat kapital.

En annan viktig komponent inom UnRisk® är det totala oberoendet. Vi anser att ett förmedlarbolag, för att vara absolut oberoende, ska ha en renodlad verksamhet kring analys, upphandling, placering, administration och rådgivning av försäkringslösningar. Därför erbjuder Conexio tillgång till marknadsledande kompetens inom brand- och riskingenjörskompetens genom samarbetspartners och specialister inom detta område.

Vår uppdragsgivare är alltid försäkringstagaren. För att gynna dennes intressen är det av yttersta vikt att Conexio även tillgodoser det behov försäkringsgivaren har avseende förståelse för den verksamhet och de risker och exponeringar våra klienter har. Conexio skall vara en källa till kunskap som främjar, och bygger, starka band mellan försäkringstagare och försäkringsgivare.