Conexio

UnRisk® Energy
 
Samhällsnyttig näringsverksamhet. Så kan man i korthet beskriva den verksamhet som de allra flesta energibolag bedriver. Detta förhållningssätt i kombination med extrema koncentrationer av egendomsvärden positionerar energibolagen i ett unikt behov av försäkringsskydd.
 
Conexio har genom UnRisk® Energy tagit fram, inte bara en helt ny försäkringsprodukt, utan även en strategi som ger våra klienter och dess ägare möjlighet att åtnjuta både riskförståelse, försäkringsskydd och premienivåer på ett helt nytt sätt.