Conexio


Affärsmodell


Conexio är en helhetsleverantör av professionella konsulttjänster inom

  • Egendoms- och avbrottsförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Financial lines
  • Motorförsäkring
  • Risk engineering

Vår affärsmodell bygger på kunskap och kompetens vilket ställer extremt höga krav på våra medarbetare och samarbetspartners. Det är den detaljerade kunskapen om den enskilda exponeringen som driver både riskförståelsen och möjligheten att skapa perfekta försäkringsprogram.